El recorregut dels meus impostos

1. La recaptació local

Es realitza a través d'impostos directes, principalment l'IBI, i de taxes del municipi -com la d'escombraries.

2. Altres fonts d'ingressos

El pressupost municipal inclou altres ingressos provinents, principalment, de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que són els encarregats de recaudar altres ingressos com l'IVA i o l'IRPF.

3. En què s'empra?

L'Ajuntament utilitza el pressupost municipal per mantenir els serveis públics i les infraestructures de la ciutat.

Ingressos i despeses a l'Ajuntament de Polinyà

Any

Dades pressupostàries al

 • Total Executat
  • Ingressos

  • Despeses

 • Total Pressupostat
  • Ingressos

  • Despeses

Indicadors pressupostaris
Estalvi brut
1.575.109 € 2.607.416 € 2.603.319 € 2.934.345 € 939.677 € 1.252.881 € 2.554.804 € 1.503.064 €
Estalvi net
769.207 € 877.444 € 1.313.193 € 2.590.774 € 976.788 € 1.051.906 € 1.763.818 € 826.614 €
Capacitat/Necessitat de finançament
875.881 € 1.615.043 € 889.295 € 1.081.821 € -1.681.539 € 17.087 € 1.099.062 € 636.843 €

Fonts de les dades

Nota

 • Els ingressos i despeses mostrades inclouen únicament al Ajuntament de Polinyà.
 • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2024. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.